facebook logo

Kde nás můžete potkat

8. 4. 2017 | Zahájení sezóny, Štramberk
6. 5. 2017 | Svatba, Částkov
19. 5. 2017 | Štramberská muzejní noc, Hrad Štramberk
27. - 28. 5. 2017 | Slavnosti Pánů ze Sovince, hrad Sovinec
2. 6. 2017 | Noc s Metodějem, Výšina sv. Metoděje (Sadská výšina), Uherské Hradiště
3. - 4. 2017 | 11th Medieval Days, Bled, Slovinsko
17. 6. 2017 | Den města Uherské Hradiště, výročí 760 let od založení, Uherské Hradiště
8. 7. 2017 | 25. ročník Dostihového dne, Světlá Hora
5. - 6. 8. 2017 | Svatovavřinecké hody, Přerov
26. 8. 2017 | Renesance, Opočno
26. 8. 2017 | Templářské slavnosti, Vsetín
9. 9. 2017 | XIX. Šermířské klání, Štramberk
24. 9. 2017 | XXIII. Slavnosti Adama Michny z Ottradovic, Jindřichův Hradec
24. 11. 2017 | Předvánoční koncert renesanční hudby na státním zámku, Náchod

O nás

spolecnaSoubor historických tanců Vere Gratia zprostředkovává divákům autentický pohled na oděvní a taneční kulturu renesance a pozdního středověku. Při rekonstrukci jednotlivých tanců soubor vychází především z původních záznamů. Součástí tanečního repertoáru jsou zejména dochované choreografie 15. a 16. století z evropského prostředí. Jednou z priorit souboru je maximální přiblížení k autenticitě historického oděvu. Při jeho realizacích soubor čerpá z dochovaných textových a obrazových pramenů. Vere Gratia nabízí kromě tanečního vystoupení také přehlídku historického oděvu či ukázku oblékání historického oděvu doplněnou průvodním slovem. Soubor se pravidelně prezentuje v České republice i v zahraničí (například mezinárodní festival Medieval days / Slovinsko). Členové souboru se účastní odborných kurzů českých i zahraničních lektorů historického tance.

Vere Gratia spolupracuje se souborem staré hudby La Bilancetta, který se zabývá tzv. poučenou interpretací staré hudby. Ansámbl je složen z absolventů a studentů akademií a konzervatoří a využívá výhradně kopií historických nástrojů. Mezi nimi najdeme například loutnu, violu da gamba, zobcové flétny, cink, harfu, varhanní pozitiv apod. V repertoáru souboru se nacházejí písně a instrumentální skladby 15–17. století z Francie, Itálie, Španělska, Anglie i Čech. Živé vystoupení tanečního souboru Vere Gratia za doprovodu ansámblu dobových nástrojů La Bilancetta nabízí kvalitní a stylově vybroušené provedení hudebně – taneční performance. Délka jednotlivých vystoupení se pohybuje kolem patnácti minut a více, ale rádi se přizpůsobíme požadavkům pořadatelů. Vystoupení je možné realizovat i na reprodukovanou hudbu.

Propagační materiály – Vere Gratia

© Vere Gratia. Všechna práva vyhrazena.